• 031-95019849
  • 09134026243
  • 031-95019849
  • بنر
  • بیمه
  • بیمه عمر۲
  • بیمه
  • ثبت نام آنلاین بیمه عمر

استعلام بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

استعلام بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد

جداول زیر به صورتی تنظیم شده اند تا جوابگوی کاملی برای شما باشند.
به نکات زیر توجه فرمائید.

استعلام بیمه عمر و تامین آیته بزرگ سال
۱-این استعلام برای افراد بزرگ سال در نظر گرفته شده است.
۲-سن ۲۶ سال در نظر گرفته شده است.
۳-روش پرداخت به صورت ماهانه می باشد.
۴-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی ۱۰% در نظر گرفته شده است.
۵-پوشش فوت طبیعی ۳۰۰ برابر حق بیمه ماهانه
۶-پوشش فوت حادثه ۳ برابر فوت طبیعی
۷-بیماریهای خاص را شامل می شود.
۸-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم لحاظ شده است.

لطفا روی حق بیمه پرداختی در ماه در گزینه های زیر کلیک نموده و جدول مربوطه را مطالعه فرمائید.

حق بیمه ۲۰ هزار تومان ماهیانه                                              حق بیمه ۱۶۰ هزار تومان ماهیانه

حق بیمه ۳۰ هزار تومان ماهیانه                                              حق بیمه ۱۸۰ هزار تومان ماهیانه

حق بیمه ۴۰ هزار تومان ماهیانه                                              حق بیمه ۲۰۰ هزار تومان ماهیانه

حق بیمه ۵۰ هزار تومان ماهیانه                                              حق بیمه ۲۲۰ هزار تومان ماهیانه

حق بیمه ۶۰ هزار تومان ماهیانه                                              حق بیمه ۲۴۰ هزار تومان ماهیانه

حق بیمه ۷۰ هزار تومان ماهیانه                                              حق بیمه ۲۶۰ هزار تومان ماهیانه

حق بیمه ۸۰ هزار تومان ماهیانه                                              حق بیمه ۲۸۰ هزار تومان ماهیانه

حق بیمه ۹۰ هزار تومان ماهیانه                                              حق بیمه ۳۰۰ هزار تومان ماهیانه

حق بیمه ۱۰۰ هزار تومان ماهیانه                                             حق بیمه ۳۲۰ هزار تومان ماهیانه

حق بیمه ۱۲۰ هزار تومان ماهیانه                                             حق بیمه ۳۳۴ هزار تومان ماهیانه

حق بیمه ۱۴۰ هزار تومان ماهیانه