• 031-95019849
 • 09134026243
 • 031-95019849
 • بنر
 • بیمه
 • بیمه عمر۲
 • بیمه
 • ثبت نام آنلاین بیمه عمر

بیمه عمر و بازنشستگی

bazneshastegi

بازنشستگی در واقع مرحله ای از زندگی کارکنان است که دیگر ضرورتی ندارد تا کار و فعالیت کنند لذا می توانند در خانه بمانند و به کارهایی مثل ورزش یا فعالیتهای مورد علاقه خود که در چارچوب درآمد و منابعی که در اختیار دارند بپردازند.

بازنشستگی نیز مانند دوره های قبلی زندگی دارای استرس خاص خود می باشد هرچند همه مشاغل به نوعی دارای بازنشستگی هستند اما آنچه امروزه به عنوان بازنشستگی مطرح است دوره پایان یافتن استخدام در سازمانهای دولتی و رسمی است.

نکته دیگر اینکه در تمام دنیا بازنشستگی امری ضروری و حیاتی برای بشر و پر از اضطراب، نگرانی، فشار تلقی میگردد و کارشناسان مختلف این پدیده را از منظرهای مختلف پزشکی، بهداشتی، روانشناسی، جامعه شناسی، اشتغال مورد بررسی قرار می دهند.

 

تخمین میزان نقدینگی مورد نیاز در زمان بازنشستگی

آمار به دست آمده، نشان می دهد که در دوران بازنشستگی حداقل به ۷۰% تا ۸۰% درآمد زمان قبل از بازنشستگی خود نیاز دارید تا قادر به حفظ روند عادی زندگی خود باشید البته به تناسب اهدافی که برای دوران بازنشستگی خود دارید ممکن است به میزان درآمد کمتر و یا بیشتری نیاز داشته باشید ممکن است در دوران بازنشستگی دارای هزینه های کمتری باشید. به طور مثال: بجای ۲ اتومبیل از ۱ اتومبیل استفاده کنید تا هزینه های رفت و آمد شما  کاهش یابد و از همه مهمتر اینکه در دوران بازنشستگی دیگر نیازی به پس انداز کردن برای دوران بازنشستگی ندارید! از سوی دیگر دوران بازنشستگی ممکن است پرهزینه نیز باشد اگر درصورتیکه قصد دارید سفرهای پرهزینه و پر کردن زمانهای فراقت خود را با تفریحات گران داشته باشید.

 

دغدغه بازنشستگان

یکی از مهمترین دغدغه ها و مشغولیت ذهنی آنها مسائل اقتصادی است آنها به دلیل کهولت سن توانایی انجام کار را ندارند در نتیجه بزرگترین منبع درآمد خود را از دست می دهند. حقوق بازنشستگی که از پیامدهای رفاهی دولت است به قدری کم بوده که از این اضطراب نمی کاهد.

 

اتفاقات خاص و تاثیر آنها در نیازهای زمان بازنشستگی

متخصصان برنامه ریزی بازنشستگی و برنامه ریزی مالی توجه شما را به این نکته جلب می کند که هزینه های نگهداری خاص و هزینه های مراقبتهای خاص پزشکی در دوران سالمندی به معنی نیاز به نقدینگی بیشتر در دوران بازنشستگی است. موارد زیر اتفاقاتی هستند که می توانند تاثیر بزرگی در برنامه ریزی بازنشستگی شما بگذارند:

 • از کار افتادگی

 • مراقبت های خاص دوران سالخوردگی

 • بیماریهای خاص و مراقبتهای ویژه پزشکی

 • فوت یکی از اعضای اصلی خانواده و تاثیر آن در درآمد و منابع مالی خانواده

هریک از اتفاقات فوق اگر پیش از زمان بازنشستگی اتفاق افتند می توانند اثر بزرگی در روند تکمیل و حصول به اهداف مورد نظر داشته باشد و اگر در زمان بازنشستگی اتفاق افتند نقدینگی مورد نیاز زمان بازنشستگی را به سرعت مصرف کرده و فرد را در محدودیت مالی بزرگی در آینده دور یا نزدیک قرار می دهد.

برای تامین هزینه های فوق باید تدابیر خاصی اتخاذ کرد تا در زمان وقوع این موارد، هزینه های آن بر روند برنامه بازنشستگی حداقل تاثیر منفی را بگذارد انتخاب یک بیمه مناسب که برای موارد فوق طراحی شده است تامین این هزینه ها کمک خواهد کرد.

 

هدف از ارائه بیمه عمر و بازنشستگی

بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز دارند.با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه می تواند تامین کننده سرمایه ای یکجا بوده و تاثیر مهمی در افزایش قدرت خرید افراد در آینده داشته باشد.

سرمایه تشکیل شده در این بیمه نامه علاوه بر پشتوانه مالی در دوران بازنشستگی می تواند برای تامین مواردی از قبیل تهیه مسکن، هزینه های درمانی، هزینه های تحصیل فرزندان و … مورد استفاده قرار گیرد.