• 031-95019849
  • 09134026243
  • 031-95019849
  • بنر
  • بیمه
  • بیمه عمر۲
  • بیمه
  • ثبت نام آنلاین بیمه عمر

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد چیست؟

بیمه عمر و تامین آتیه چیست؟

بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

بیمه عمر و تامین آتیه از ترکیب دو بخش پوشش های بیمه ای و خدمات سرمایه گذاری تشکیل شده است که به شرح این دو قسمت به صورت مجزا می پردازد:

پوشش های بیمه ای:

۱-    پرداخت سرمایه فوت به هر علت توسط بیمه گر به بازماندگان بیمه شده تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان

۲-    پرداخت سرمایه فوت در اثر حادثه توسط بیمه گر به بازماندگان بیمه شده تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان

لازم به ذکر است سرمایه فوت در اثر حادثه ۳برابر سرمایه فوت به هر علت می باشد مثلا اگر بیمه شده در اثر سانحه ی تصادف فوت کند با سرمایه فوت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان حتی اگر فقط یک قسط حق بیمه را پرداخت کرده باشد بازماندگان وی مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان دریافت خواهند کرد که این مبلغ در سریعترین زمان بدون نیاز به تبعیت از قانون انحصار وراثت و مالیات بر ارث پرداخت می شود.همچنین انتخاب بازماندگان که در بیمه نامه به عنوان ذینفعان مشخص می شود در اختیار بیمه گذار می باشد.

۳-    پوشش امراض خاص

این پوشش هم از ویژگیهای منحصر به فرد بیمه عمر و  تامین آتیه است، با خرید این پوشش بیمه شده در صورتیکه پس از گذشت ۳ماه (به عنوان دوره انتظار) از صدور بیمه نامه دچار یکی از امراض صعب العلاج مانند سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی قلب باز، انواع سرطانها، پیوند اعضای اصلی بدن گردد سرمایه بیماری های خاص به بیمه شده پرداخت می شود این پوشش تا سقف ۲۵ میلیون تومان برای هر بیماری قابل پرداخت می باشد

ابتلا بیمه شده به بیماریهای خاصی به شروط زیر قابل پوشش می باشد:

۱-    ابتلا بیمه شده به این بیماریها قبل از سن ۶۰ سالگی باشد

۲-    ابتلا بیمه شده به این بیماریها ۳ماه پس از تاریخ شروع بیمه نامه باشد.

استثنائات:

موارد زیر تحت پوشش نخواهد بود:

۱-    در صورتیکه سن بیمه شده هنگام ابتلا به بیماریهای فوق بیش از ۶۰ سال باشد در چنین صورتی حق بیمه پرداختی بیمه شده بابت مدت مازاد ۶۰ سالگی در صورت دریافت، برگشت داده می شود

۲-     مبتلا شدن به بیماریهای خاص در اثر اعتیاد به مشروبات الکلی یا مواد مخدر

۳-    ابتلا به بیماری ایدز و هرنوع بیماریهای دیگر به غیر از  بیماریهای ذکر شده.

۴-    پرداخت هزینه پزشکی حادثه
حادثه: حادثه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجربه جرح ، نقص عضو ، ازکار افتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.
هزینه پزشکی: عبارتست از هزینه هایی که در صورت تحقق خطرات بیمه شده مستقیما در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد پرداخت هزینه های پزشکی در اثر حادثه تا سقف ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان می باشد.

۵-    پوشش نقص عضو یا از کار افتادگی جزئی، کلی و دائم
نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و قطعی:
نقص عضو یا از کار افتادگی دائم و قطعی عبارتست از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد. در صورتیکه بیمه شده دچار ازکار افتادگی کامل و دائم شود هیچ حق بیمه ای به شرکت تا پایان قرارداد پرداخت نمی کند اما تمام مزایای بیمه نامه پابرجا می باشد. در ضمن بابت ازکار افتادگی کامل می توانند تا سقف ۴۰ میلیون تومان از طرف شرکت غرامت دریافت کند.
پرداخت غرامت بابت نقص عضو در اثر حادثه نیز تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان می باشد.

خدمات سرمایه گذاری

۱-    در بیمه عمر وتامین آتیه علاوه بر اینکه پوششهای بیمه ای از پرداخت اولین قسط حق بیمه شروع می شود از  همان ابتدا نیز بر پس اندازهایی که توسط بیمه گذاران به عنوان قسط حق بیمه پرداخت می شود سود تضمینی به صورت بهره مرکب و روز شمار تعلق می گیرد و پس از پایان دوره ، بیمه نامه(که به دلخواه شما می تواند بین ۵-۳۰ سال باشد)کل مبلغ پس انداز شده به همراه سود بهره مرکب آن به بیمه گذار پرداخت می شود(به زبان ساده کل پولی که از ابتدا تا انتها جمع شده + سود بهره مرکب و روز شمار آن!) در حقیقت این سرمایه گذاری حاصل جمع آوری پس اندازهای ماست با این تفاوت که به این پس اندازها از ابتدای سرمایه گذاری سود ویژه تعلق می گیرد.

۲-    امکان دریافت وام بدون ضامن- بدون وثیقه بعد از شش ماه

بیمه گذار می تواند بعد از شش ماه تا سقف ۹۰% اندوخته خود را وام بگیرد بهره این وام ۴%  بیشتر از سود پرداختی توسط بیمه گر به اندوخته بیمه گذار می باشد.

لازم به ذکر است سود تضمینی شرکت بیمه پاسارگاد به صورت روز شمار  در صورت پرداخت به موقع وجوه اقساط ۱۸می باشد.