• 031-95019849
  • 09134026243
  • 031-95019849
  • بنر
  • بیمه
  • بیمه عمر۲
  • بیمه
  • ثبت نام آنلاین بیمه عمر

نمونه بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

نمونه قرارداد و بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

 

از اهداف اصلی شرکت بیمه پاسارگاد جذب رضایت مشتریان و  ایجاد اعتماد و همچنین مشتری مداری میباشد. در همین راستا بیمه نامه عمر و تامین آتیه این شرکت دارای قراردادی کامل و کاملا مشخص و معین می باشد.

بیمه گذاران بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد پک کاملی را پس از ثبت نام و خرید این بیمه نامه دریافت می کنند که شامل:

۱-سند بیمه نامه
۲-جدول سرمایه بیمه عمر
۳- الحاقیه پوشش های بیمه ای
۴-تعاریف عمومی بیمه نامه عمر

مشخصات و توضیحات بیمه نامه همراه با تصاویر بیمه نامه ای به صورت پیش فرض

۱- سند بیمه نامه دارای بند های زیر می باشد.

۱-۱ مشخصات بیمه گذار
۲-۱ مشخصات بیمه شده
۳-۱ مشخصات بیمه نامه
۴-۱ تعهدات بیمه گر
۵-۱ استفاده کنندگان
۶-۱ پوشش های تکمیلی بیمه حادثه
۷-۱ پوشش تکمیلی بیمه بیماری های خاص
۸-۱ پوشش تکمیلی بیمه آتش سوزی منزل مسکونی بیمه شده

نمونه بیمه نامه (صفحه1)

نمونه بیمه نامه (صفحه2)

جهت مشاهده تصویر کامل و بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمائید.

 

تمامی این پوشش ها و برخورداری از آنها در هنگام کامل نمودن فرم پیشنهاد بیمه نامه عمر به انتخاب بیمه گذار بوده و  اختیاری می باشد.
جهت مشاهده نحوه تعیین برخورداری از پوشش ها و همچنین نحوه کامل نمودن فرم پیشنهاد بیمه عمر پاسارگاد به این صفحه مراجعه فرمائید.

۲- جدول سرمایه بیمه عمر

جدول سرمایه بیمه عمر  شامل شرحی از سن بیمه شده،مبلغ پرداختی،مدت بیمه،روش پرداخت،درصد افزایش سالانه،پوشش های بیمه ای و در نهایت سرمایه و صندوق این بیمه نامه می باشد.
این جدول متناسب با شرایط هر بیمه نامه متفاوت بوده و دارای سریال بیمه نامه و مشخصات بیمه شده می باشد.

 

جدول سرمایه بیمه

جهت مشاهده تصویر کامل و بزرگتر بر روی تصویر کلیک نمائید.

 

3- الحاقیه پوشش های بیمه ای

این بیمه نامه شامل ۴ الحاقیه اصلی پوشش های بیمه ای می باشد.

۱-۳ شرایط پوشش تکمیلی بیمه فوت،نقص عضو و از کارافتادگی جزئی،کلی و دائم و هزینه پزشکی در اثر حادثه
۲-۳ شرایط پوشش تکمیلی بیماریهای خاص
۳-۳ شرایط پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه و پرداخت سرمایه بیمه ازکارافتادگی به هر علت
۴-۳ شرایط پوشش تکمیلی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار منزل مسکونی

 

الحاقیه1

elhaghie2 elhaghie3

elhaghie4

 جهت مشاهده تصویر کامل و بزرگتر بر روی هر تصویر کلیک نمائید.

 

 ۴- تعاریف عمومی بیمه نامه عمر

tarif1  tarife2